Käyttöehdot


Tervetuloa PP-auto Oy:n (jäljempänä Yhtiö) Internet-sivustolle. Sivuston käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja tutustuu niihin ennen sivuston käyttämistä. Eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja.

Palveluntuottaja
Sivujen pääasiallisena palvelutuottajana toimii PP-auto Oy, Maksjoentie 8-9, 08800 Lohja, puh. 075 3040 5200.

Muutokset
Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto-
ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu
Yhtiö ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Yhtiö ei takaa, että www-
sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Yhtiön www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu. Yhtiön www-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei toisin ole erikseen sovittu. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto
Yhtiö ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www- sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu
Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet
Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat PP-auto Oy:lle, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty. Käyttäjällä on kuitenkin lupa henkilökohtaiseen käyttöön tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa sivuja tai otteita sivuista. Eri dokumentit ja sivujen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

Henkilötiedot
Yhtiö käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan  toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt  käyttäjätiedot ovat osa Yhtiön asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä Yhtiö tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön.

Yhtiö voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Sähköposti
Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Yhtiölle sähköpostitse. Yhtiö ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Yhtiöllä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Yhtiö ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki
Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Yhtiön www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin  sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.PP-auto Lohja

Maksjoentie 8, 08200 Lohja
Automyynti: 075 3040 5210
Huolto: 075 3040 5230
ma-pe klo 10-18, la 10-14
ma-pe 7:00-17:00
ma-pe 7:00-17:00
ma-pe 7:00-17:00

PP-auto Raisio

Kuninkojankaari 3, 21280 Raisio
075 3040 5310
ma-pe 10-18, la 10-15

PP-auto Salo

Örninkatu 3-5, 24100 Salo
Automyynti: 075 3040 5110
Huolto: 075 3040 5130
ma-pe 10-18, la 10-14
ma-pe 7:00-17:00
ma-pe 7:00-17:00
ma-pe 7:00-17:00

075 3040 -alkuiset numerot 0,0868 € / min (sis. alv 24%)